• icon industriĆ«le automatisatie
  • icon industriĆ«le automatisatie
image
image

3IF richt zich op drie belangrijke groepen :

  • Vlaamse productiebedrijven in verschillende sectoren : de belangrijkste doelgroep van zowel het project, van Sirris en van LSEC als organisaties, maar ook de belangrijkste doelgroep voor de secundaire doelgroepen. De doelgroep is gekend en bereikbaar op basis van een verplicht lidmaatschap bij Sirris en bestaat vandaag uit meer dan 2500 bedrijven.
  • Vlaamse bedrijven actief in het domein van industriële automatisatie, oplossingenleveranciers en technologiebedrijven die technologie, ondersteuning en advies, producten en diensten aan de productiebedrijven aanleveren. Een deel van die doelgroep is rechtstreeks bekend bij Sirris en LSEC, en ook via strategische partners zoals Agoria. De partners bereiken daarmee ongeveer 300 bedrijven.
  • Vlaamse ICT security bedrijven die steeds vaker geconfronteerd worden met de uitdaging van bescherming van industriële controlesystemen, productiesystemen, productienetwerken en technologische evoluties in het domein van de industrie. Deze doelgroep is bekend bij LSEC en omvat vandaag meer dan 200 doelgroepbedrijven.

 

Productiebedrijven zijn de grootste afnemers van onderzoek- en ontwikkeling, belangrijker dan in vergelijking met andere sectoren. Productiebedrijven spelen een erg belangrijke rol in de innovatieketen, zowel als innovatoren zelf, als afnemers van innovatieve producten en als leveranciers van innovatieve producten. Innovaties in productie van machines voor landbouw en bouw, hebben bijvoorbeeld ook geleid tot innovaties en productiviteitsverbeteringen van die sectoren. Productiebedrijven in mature markten zoals Vlaanderen nemen af in belang als het gaat over lokale productie, maar winnen aan belang in het aanleveren van technische expertise en ervaring bij productiebedrijven in markten die winnen aan maturiteit (zoals China en India). Productiebedrijven hebben ook een grote impact op de tewerkstelling, en hoewel die steeds op zoek is naar een verbetering van efficiëntie en kostenbesparing, vergroot ook de druk op de kennis en expertise. Innovaties bouwen op bestaande waardeketens om op die manier bijkomende toegevoegde waarde te genereren. Productiebedrijven dragen tenslotte ook bij tot productiviteitsgroei zowel direct, als via ontwikkelingen op andere sectoren (bijv. transport)