• icon industriële automatisatie
 • icon industriële automatisatie
image
image

News & Background

2016-11-08 : Industrial Automation Security - IAS 2016: Toekomst van beveiliging van Digitale Industrie

 

Industrial Automation Security Belgium 2016 


LSEC organiseerde in samenwerking met 3IF.be haar jaarlijkse bijeenkomst rond beveiliging bij industriële automatisatie en industriële controlesystemen. In het Iers College in Leuven werd het belang van cybersecurity aangetoond in het kader van uitdagingen rond cyberbeveiliging, Alle bedrijven in de maakindustrie, maar ook logistiek, pharma, chemie, voeding, transport, ... beschikken over een of meerdere vormen van doorgedreven automatisering. Of ze nu zelf produceren, of productiemachines realiseren, het belang van industriële beveiliging van de systemen en de automatisatie is kritisch geworden. Bijdragen van Wurldtech (GE), ARC Web, HPE en Fox IT duidden op het belang van risicobeheer en beveiliging. De discussie onderschreef het belang van zowel bestaande traditionele "legacy" systemen, die steeds vaker verbonden worden met de buitenwereld, al dan niet met medeweten van de organisatie, als van nieuwe vormen van automatisering voor smart industrie op basis van IoT en internettechnologie. Suggesties werden gemaakt voor het beter beheersen van de uitdaging op basis van Capability Assurance en procesbeheer, alsook het verder uitdiepen van het gebruiken van Security Frameworks zoals dat van het IIC. Het belang van de interne sensibilisering werd bediscussieerd, hoe dat die kan afgedwongen worden bij de interne ontwikkelingen. Suggesties werden gemaakt waarbij de governance van de organisatie mede verantwoordelijk zou worden gemaakt, zodat een interne doorstroming beter zou functioneren. Verschillende cases werden toegelicht, ook in het licht van de recente incidenten in Ukraine en de MIRAI DDOS IoT aanval. 

Alle presentaties kunnen worden gedownload van deze pagina, mits u bent geregistreert op de website. Indien u nog niet geregistreerd bent, volgt u de instructies die u ontvangt na het clicken op de links hieronder. Zodra u bevestiging van registratie heeft ontvangen, heeft u toegang tot de presentaties, en ook tot de 3IF Kennisbank.

Agenda & Presentations for Download (English):


Introduction, Ulrich Seldeslachts, LSEC - 3IF

Download Presentation Materials

 

Keynote: Major Threats in Industrial Control Systems, 2016 & beyond - Erik de Jong, FOX-IT (Netherlands)
Modern multi-staged attacks hop from one network to the next by any means, both by network and by storage device. Every connected system risks being compromised. At the same time, business requires increased levels of integration with industrial automation. Industrial Control Systems are targeted by well-funded adversaries that want to cripple society. Often, attacks remain active and undetected for months or even years, as the Stuxnet attack clearly illustrates. About Erik de Jong: Erik is a security professional with very diverse experience in the field. In his current position, Erik is responsible for FoxCERT. Previously, Erik has held positions as incident handler and security advisor for the Dutch National Cyber Security Center (previously Govcert.nl)
Download Presentation Materials

 

Scott Christensen, security leader at Wurldtech - a GE Company (US)

Scott joined Wurldtech in March 2012 specializing in the Oil and Gas market. Scott currently leads Wurldtech’s business development efforts for O&G, Utilities, Manufacturing and Healthcare verticals. He also focuses on expanding and educating Wurldtech’s partners and customers on the threat landscape facing OT. Over the last 20 years Scott has worked as a lead in the Cyber for OT businesses units with a focus on the Oil and Gas market and Utility spaces. Scott has previously worked for Dexa Systems, a former division of Schlumberger Technology Services as a Subject Matter Expert on Cyber in OT. He has also held positions at CSI Software, NETIQ, Bindview, and PSINet. Scott received his diploma from the University of Houston
Download Presentation Materials

 

Valentijn de Leeuw, Vice President at ARC Advisory Group - Cyber Security in Manufacturing

Valentijn has extensive experience in best management practices in process industries. These include chemical, polymer, metals, energy, utilities, food, pharmaceutical and petroleum manufacturing. Experience includes knowledge of unit processes, simulation and modeling and business practices utilizing application software designed for manufacturing operations. Experience in aligning organizations, strategy, business processes and technical architectures. At ARC, responsibilities include research and consulting in process industries. Technology focus is on manufacturing operations management, performance management, knowledge management and the role of the knowledge worker in manufacturing. Valentijn is focal point for the ARC Benchmarking Consortium in EMEA. Valentijn holds a PhD of technical sciences from Delft University of Technology (NL) in cooperation with Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris and IFP and also holds a Masters in Chemistry from Utrecht State University located in The Netherlands. Valentijn acts as independent expert-evaluator of research projects for the European Commission in the Information Technologies and Communication, and Social Sustainability in Manufacturing domains
Download Presentation Materials

 

Jan van der Sluis, Principal Consultant, Security of Hewlett Packard Enterprise (EU)
Jan has over 20 year experience in IT and business related Security affairs, and working within the Hewlett Enterprise Security Services Division or ESS. Having worked for large payment providers, government assignments and system integrators, he is now responsible for Government and Health in the Nordics, and by such, not only interested in the aspects that are of concern for ICS exploration (Governance, Risk and Compliance – Safety – Financial risk – Critical Infrastructure) but also in what it means for the society – think about consumer spending, market evolution and privacy. Jan will provide the latest insights in “The Security Point of View of ICS”, Time to Market drivers, pitfalls in security operations and some best practices that are current in the market. In the back of this, HPE will also announce their Cyber Security Framework, that incorporates ICS Blueprints and Artefacts.
Download Presentation Materials

 

SMART & SECURE INDUSTRY - Ulrich Seldeslachts, CEO of LSEC and Managing Director of 3IF (Belgium)
The introduction of new technologies has affected customer expectations in the area of time-to-market, performance of products and production, mass - customization and the evolution to co-creation. Also, the continuous automation of the industry has introduced new challenges with regards to industrial espionage, sabotage, fraud, cyber security and even privacy. SMART & SECURE innovation opens new opportunities for Manufacturers, technology companies active in Industrial automation; and IT Security companies that are increasingly confronted with the challenges of protecting industrial control systems, production systems and production networks.
Download Presentation Materials

 

Panel Discussion: The evolution of Security Services - Security Operating Centers for Industrial Environments (Chair: Ulrich Seldeslachts, CEO LSEC)

-Scott Christensen, Security Leader at Wurldtech | Cyber Security for Operational Technology - a GE Company (Canada)
-Valentijn de Leeuw, ARC Web
-Ulrich Seldeslachts, 3IF

2016-12-01: Ledenbijeenkomst Brancheorganisatie Industriele Automatisering - Industrie 4.0 & Cyber Security

3IF3

 
fhi2


3IF @ Ledenbijeenkomst Brancheorganisatie Industriele Automatisering;
Industrie 4.0 & Cyber Security DiscussiesOp donderdag 1 december organiseerde de Nederlandse Brancheorganisatie van Industriële Automatisering een ledenbijeenkomst naar aanleiding van haar Algemene Ledenvergadering in juni 2016. Het 3IF project is uitgenodigd als partner van de vereniging om een tweetal sessies te verzorgen rondom Industry 4.0 / Smart Industry. De bijeenkomst is breed uitgezet bij de branchevereniging. Bezoekers waren vertegenwoordigers over de volledige breedte van de branche (variërend van Veldinstrumentatie, Leveranciers van sensoren, Analyse apparatuur, System Integrators, DCS leveranciers… ).


FHI 2016 1


Beide topics begonnen met een korte toelichting van experten en werd vervolgd door een discussie tussen de leden van de branchevereniging. Voor 3IF was het evenement een mogelijkheid om de activiteiten in Vlaanderen te promoten, en om ontwikkelingen hier mee terug te nemen en delen met de Vlaamse KMO toeleveranciers en maakindustrie. Paul Petersen van FHI opende de vergadering met een korte toelichting van de agenda en opzet van de dag. Vervolgens nam Ulrich Seldeslachts van 3IF het woord voor de eerste sessie rondom Industrie 4.0, gevolgd door een open discussie tussen de leden.

FHI 2016 2

Belangrijkste input voor verdere sturing van het 3IF Project:

Grote hoeveelheden aan standaarden en initiatieven wereldwijd
De bedrijven worden overspoeld met standaarden en initiatieven, vooral vanuit Duitsland en de US; maar ook in Europa naar aanleiding van een overzicht dat US toonde tijdens zijn presentatie. Belangen spelen een significante rol hier. Er wordt geopteerd om de verschillende architecturen meer te zien als een framework, waaruit je zaken kan uitpakken die voor de organisatie relevant zijn.

Legacy & interoperabiliteit
In het perspectief van protectionisme is ook gesproken over protectionisme en problemen rondom interoperabiliteit. Dit werd tegengesproken door voorbeelden uit de industrie, die zich ook steeds meer beseft dat oplossingen open moeten zijn en kunnen communiceren met andere oplossingen (voorbeeld Siemens). Een ander obstakel bij mogelijkheden tot innovatie is het vertrekpunt vanuit legacy, zowel bij de bedrijven als veel van de standaarden die in ontwikkeling zijn.

Denkrichtingen
In dit kader is ook gesproken over quick wins die bedrijven nu al zouden kunnen maken, zowel op het gebied van efficiency als bijvoorbeeld smart products. Predictive en preventive maintenance, en het inzetten van augmented reality werden besproken. Verder gaf Ulrich het voorbeeld van CNH, die hun landbouwmachines uitrusten met sensoren die tot op de m2 kunnen aangeven hoeveel graankorrels nodig zijn voor een specifiek stuk landbouwgrond, en daarmee de machine aansturen. Dit biedt de boer enorme kostenbesparingen op. Kantekening die hierbij werd geplaatst is dat deze ontwikkeling binnen CNH reeds 30 jaar gaande is. CNH is daarentegen wel een goed voorbeeld dat de aanname tegenspreekt dat je eerst een stap moet maken richting operationele excellentie in het productieproces voordat je de stap moet maken naar Smart Products.

Security

FHI 2016 3

Tijdens de inleidende presentatie van Ted Angevaare van Shell en het WIB werd nog eens duidelijk het belang van Cyber Security in industriele omgevingen en binnen het kader van digitale transformatie in het bijzonder. Afgelopen jaren zijn sessies georganiseerd met de eindgebruikersgroepen van WIB, zie http://www.wib.nl/. Cyber Security en IEC normen (62443 reeks) zijn in die sessies benadrukt. De WIB verwacht dat de normenreeks verplicht gesteld gaat worden door eindgebruikers, en dus gaan opgelegd worden aan leveranciers. Ted legde toe hoe Shell geconfronteerd werd met nieuwe cyber security vraagstukken bij het implementeren van innovatieve en kostenbesparende oplossingen binnen de plants; en hoe deze de basis vormden voor de huidige WIB- normen.

Human Skills en acceptatie per sector
De omarming van industrie 4.0 is sterk afhankelijk van de ‘appetite’ per sector en organisatie. Alle aanwezigen waren het eens dat de mens een zeer belangrijke factor speelt. Men zou meer moeten inzetten op praktische training en productonafhankelijke kennisoverdracht. Een soortgelijke terugkoppeling kwam er uit de cyber security discussie, waar het WIB ook van plan is om naast certificering en normhandhaving ook trainingen te geven juist voor engineers van de productleveranciers.

Kansen
Iedereen in de zaal is het eens dat ze mee moeten of toch in ieder geval moeten denken over de impact en kansen voor hun bedrijf. Men merkt ook bij hun klanten dat er wordt gevraagd wat hun visie is op de ontwikkelingen en hoe ze ermee omgaan. Daarnaast merken de aanwezigen dat dit onderwerp op C- level speelt, daar waar men vroeger vooral sprak met techneuten en productiemanagers.

2016-11-15 : ISN - Intelligent Sensor Networks Conference

LOGO JUIST e1424277877163

Sensors and sensor networks are becoming more and more important within our daily lives for our personal use as well as for industrial or business use. Real time information from ‘the real world’ to support decision making and control of vital processes will be an integral part of everyday life.
Wireless, smart networked sensors will soon be part of all our day-to-day activities, collecting and processing large amounts data, from traffic and weather conditions, to air quality and tidal flows.

The development of new technology has great potential for improving many current applications in areas such as:

 • Smart buildings and cities
  Transportation
  Industrial process control
  Medicine – home and assisted living medical care
  Precision agriculture
  Global scale environmental monitoring
  In a fast developing world, we think it is crucial to maintain updated and learn more about the existing technologies and applications, the challenges met by the industry, while taking a glimpse into the future of intelligent sensor networks.

 

Sensor networks for smart industry, smart logistics and smart infrastructure are getting more and more essential. Real time information from ‘the real world’ to support decision making and control of vital processes will be an integral part of business processes. With Industrial internet, Machine to Machine (M2M) or Internet of Things (ioT) traditional boundaries disappear.

The 7th edition of the international Intelligent Sensor Networks Conference will focus on the following areas:

Industrial Internet / Smart industry / Industry 4.0 (Industrial process control)
Smart logistics
Smart infrastructure (Structural Health Monitoring / predictive maintenance for buildings, bridges, windturbines, machines and many more)

Who should attend ?

The conference is mainly addressed to:

 • Companies/organizations who want to deploy sensor networks
 • Hardware and software manufacturers
 • Machine manufacturers
 • Telecom / Cable operators / service providers
 • Research organisations
 • Business developers
 • … but is open and of interest to anyone who sees potential in sensors and intelligent sensor networks!

 

Intelligent Sensor Networks Conference 7th edition

Visit us on 15 November 2016 at High Tech Campus in Eindhoven, The Netherlands

 

That's why the conference will have special sessions dedicated to Smart Industry, Smart Infrastructure and Smart Logistics:

Smart Industry 

o Bob van Luijt, Creative Technologist, Designer, Consultant, Founder, Kubrickology, about ‘Platforms and Ecosystems, how to build an Internet of Things business?’, More information

o Erik Hostens, Project Manager , Flanders Make, about “Fast motion planning of autonomous robot vehicles in a dynamic environment”, More information

o Mark Peters, Improvement Manager, IJssel Technologie, about “Smart Industry and Intelligent Sensors, a practical approach on how new technologies can make your business more competitive”, More information

o Ulrich Seldeslachts, CEO, LSEC-Leaders In Security, about ‘Smart Industry and Security

Smart Infrastructure 

o Simon Jagers, Founder, Semiotic Labs, about ‘Condition Based Maintenance: Sensor quality matters’, More information

o Damon Parsy, CEO, Beanair GmbH, about ‘Time-Synchronized Wireless Sensor Networks for Structural Health Monitoring’, More information

o Alexander Hill, Co-founder, Senseye about “Diagnostic engineers, do they have a future?”, More information

o Georg Simhandl, founder / managing director, Adaptivia GmbH

o Maikel Bouricius, Manager Marketing communications & collaboration, Green IT Amsterdam, about ‘Smart Infrastructure and Sustainability’

o Siebren de Vries, CTO, Chess Wise

Smart Logistics 

o Eelco Thiellier, Strategic Advisor, Royal HaskoningDHV, about “SMART Station Amsterdam: Big Data to manage Big Crowds”, More information

o Erik Ekkel, IT Director, Ahrma BV about ‘smart pallet project for the logistics market’

o Freek Smoes, Innovation and Concept Development, Prime Competence, about ‘sensors and logistics’

o Ron van Dooren, Vision & Robotics consultant, Beltech

Other speakers:

Evelien Bras, Business Innovation Director, Thales The Netherlands, about ‘Field Lab The Garden for Smart Industry’

Marcus Kirsch, Founder, ResonanceDesign, about “DECONSTRUCTION – Design for the Age of the Connector”, More information

Rob Jansen, Project Manager, TNO, about “Sensors, how to get them faster, smaller and add more functionality”, More information

Eisse Jan Drewes, R&D Technology Manager, AWL-Techniek B.V., about ” Benefits of intelligent production equipment demonstrated in I-RAMP³ “, More information

 

 

More information and registration : http://www.isnconference.com/

3IF.be partners and members will be eligble for a discount. 

 

 

 

ISN Conference

15 November 2016, High Tech Campus, Eindhoven, The Netherlands

Home | Program | Register

You have only 4 days left to take advantage of the Early Bird rate for Intelligent Sensor Networks Conference! Book your place today!

button (31)

Highlights of the conference

Sensor networks for smart industry, smart logistics and smart infrastructure are getting more and more essential. Real time information from ‘the real world’ to support decision making and control of vital processes will be an integral part of business processes. With Industrial internet, Machine to Machine (M2M) or Internet of Things (ioT) traditional boundaries disappear.

That's why the conference will have special sessions dedicated to Smart Industry, Smart Infrastructure and Smart Logistics:

 • Smart Industry
  • Bob van Luijt, Creative Technologist, Designer, Consultant, Founder, Kubrickology, about ‘Platforms and Ecosystems, how to build an Internet of Things business?’, More information
  • Erik Hostens, Project Manager , Flanders Make, about “Fast motion planning of autonomous robot vehicles in a dynamic environment”, More information
  • Mark Peters, Improvement Manager, IJssel Technologie, about “Smart Industry and Intelligent Sensors, a practical approach on how new technologies can make your business more competitive”, More information
  • Ulrich Seldeslachts, CEO, LSEC-Leaders In Security, about ‘Smart Industry and Security
 • Smart Infrastructure
  • Simon Jagers, Founder, Semiotic Labs, about ‘Condition Based Maintenance: Sensor quality matters’, More information
  • Damon Parsy, CEO, Beanair GmbH, about ‘Time-Synchronized Wireless Sensor Networks for Structural Health Monitoring’, More information
  • Alexander Hill, Co-founder, Senseye about “Diagnostic engineers, do they have a future?”, More information
  • Georg Simhandl, founder / managing director, Adaptivia GmbH
  • Maikel Bouricius, Manager Marketing communications & collaboration, Green IT Amsterdam, about ‘Smart Infrastructure and Sustainability’
  • Siebren de Vries, CTO, Chess Wise
 • Smart Logistics
  • Eelco Thiellier, Strategic Advisor, Royal HaskoningDHV, about “SMART Station Amsterdam: Big Data to manage Big Crowds”, More information
  • Erik Ekkel, IT Director, Ahrma BV about ‘smart pallet project for the logistics market’
  • Freek Smoes, Innovation and Concept Development, Prime Competence, about ‘sensors and logistics’
  • Ron van Dooren, Vision & Robotics consultant, Beltech

Other speakers:

 • Evelien Bras, Business Innovation Director, Thales The Netherlands, about ‘Field Lab The Garden for Smart Industry’
 • Marcus Kirsch, Founder, ResonanceDesign, about “DECONSTRUCTION – Design for the Age of the Connector”, More information
 • Rob Jansen, Project Manager, TNO, about “Sensors, how to get them faster, smaller and add more functionality”, More information
 • Eisse Jan Drewes, R&D Technology Manager, AWL-Techniek B.V., about ” Benefits of intelligent production equipment demonstrated in I-RAMP³ “, More information

Besides the conference, the event will also include an exhibition.

Who should attend?

Management, business development, senior management in purchasing and ICT in Manufacturing, in Logistics/Cargo or in Infrastructure | Governmental organisations | Hardware manufacturers, Open Source included |Software manufacturers, Open Source included | System Integrators | Service Providers | Operators | ISP’s | Venture Capital / Financial industry | Engineering / Design companies | IP / legal and regulation bodies |Visionaries who see potential in Sensor Networks |Educational Institutions |Research Organizations | anyone who sees potential in the application of sensors and intelligent sensor networks

 

FactoryLab is Silver Partner of Intelligent Sensor Networks Conference

30 September 2016

FactoryLab

FactoryLab is Silver Partner of Intelligent Sensor Networks Conference, which will take place on Nov 15, 2016, at High Tech Campus Eindhoven, The Netherlands.


Read more...

 

“SMART Station Amsterdam: Big Data to manage Big Crowds” – Presented by Eelco Thiellier, Royal HaskoningDHV

29 September 2016

Eelco Thiellier

“SMART Station Amsterdam: Big Data to manage Big Crowds” – Presented by Eelco Thiellier, Royal HaskoningDHV, at Intelligent Sensor Networks Conference, November 15, 2016, at High Tech Campus Eindhoven, The Netherlands.

SMART Station Amsterdam

Appointed by the Netherlands Railways (NS), Royal HaskoningDHV has been accurately measuring the complex pedestrian flows of Amsterdam Central Station since the beginning of May. The insights enable NS to optimise the often complex pedestrian flows. Tracking and counting sensors at the station’s entrances and exits pick up are used, including WiFi tracking from mobile devices, such as mobile phones and tablets.

The practical process how to come to a successful implementation is discussed, with topics like:

– Client questions that can be answered by measuring

– What sensors to use and accuracy of sensors


Read more...

 

Potential for IoT technology in supply chain management can be massive

22 September 2016

supply chain

The supply chain may be going global, but for many companies, it remains more opaque than ever. Enter: the Internet of Things.

The potential for IoT technology in supply chain management can be massive, says Haley Garner, head of research at eft.Short for Eye For Transport, U.K.-based eft provides logistics and supply chain solutions for companies that are increasingly challenged to manage their suppliers and materials across borders. Eft has just published new research on the role IoT currently plays in this effort.


Read more...

 

“Benefits of intelligent production equipment demonstrated in I-Ramp3” – Presented by Eisse Jan Drewes, AWL-Techniek

19 September 2016

Eisse Jan Drewes

“Benefits of intelligent production equipment demonstrated in I-Ramp3” – Presented by Eisse Jan Drewes, AWL-Techniek, at Intelligent Sensor Networks Conference, Nov 15, 2016, at HighTech Campus Eindhoven, The Netherlands.

I-RAMPᶟ – which stands for Intelligent and Reconfigurable Machines for smart Plug& Produce Production – is a European Research project in which AWL has participated with 11 other European partners. The goal of the project was to explore and implement methods that reduce the ramp-up time of new machines after initial installation, critical component exchange and maintenance interactions. In I-RAMPᶟ machine components are connected with UPnP, standard internet XML and SOAP technology and report their availability and capabilities autonomously towards other systems. In the presentation motivation, work packages, demonstrators and results will be presented.


Read more...

 

“Platforms and Ecosystems, how to build an Internet of Things business?” – Presented by Bob van Luijt, Kubrickology

14 September 2016

Bob van Luijt

“Platforms and Ecosystems, how to build an Internet of Things business?” – Presented by Bob van Luijt, Kubrickology, at Intelligent Sensor Networks Conference, Nov 15, 2016, at High Tech Campus Eindhoven, The Netherlands.

The Internet has opened a tremendous amount of new business opportunities and the Internet of Things promises even more. In this talk, I will present a framework that can be used to enhance an organization in the digital realm. We will look at the now, near future and distant future. We can see how this framework applies to large companies and what the value of connected devices, data, and software is in this context.


Read more...

 

“Fast motion planning of autonomous robot vehicles in a dynamic environment” – Presented by Erik Hostens, Flanders Make

14 September 2016

Erik Hostens

“Fast motion planning of autonomous robot vehicles in a dynamic environment” – Presented by Erik Hostens, Flanders Make, at Intelligent Sensor Networks Conference, Nov 15, 2016, at High Tech Campus Eindhoven, The Netherlands.

There is an undeniable trend of far-going automation these days. Autonomous vehicles and robots that work in complex environments with humans are rapidly becoming a reality. Machine builders are taking steps to join this movement, but are facing enormous challenges. Flanders Make and a number of private companies joined their forces to tackle these issues in very diverse applications, going from automated guided vehicles and vessels to harvesters and fruit-picking robots. In this presentation, we highlight the main principles behind the algorithms. We show how a robust and dynamic environment awareness is achieved through the use of a virtual world.


Read more...

 

“DECONSTRUCTION – Design for the Age of the Connector” – Presented by Marcus Kirsch, ResonanceDesign

12 September 2016

Marcus Kirsch

“DECONSTRUCTION – Design for the Age of the Connector” – Presented by Marcus Kirsch, ResonanceDesign, at the Intelligent Sensor Networks Conference, November 15, 2016, at High Tech Campus Eindhoven, The Netherlands.

Design is usually considered an aesthetic aspect of products and services. More recently Design-Thinking has entered the startup, IoT and general business world as a more essential value proposition. Customer Experience and Service Design are becoming contributors to the bottom-line, reduce marketing costs, increase customer retention and can greatly de-risk product and service failures. Companies who understand this perform better on the stock market, startups who do get greater evaluations.


Read more...

 

What is Smart industry and how can you assure that new technologies do make your business smarter? Mark Peters, IJssel Technologie, will explain at ISN Conference, Nov 15

9 September 2016

Mark Peters

Mark Peters, IJssel Technologie, will speak about “Smart Industry and Intelligent Sensors, a practical approach on how new technologies can make your business more competitive” at Intelligent Sensor Networks Conference, November 15, 2016, at High Tech Campus Eindhoven, The Netherlands.


Read more...

 

“Time-Synchronized Wireless Sensor Networks for Structural Health Monitoring” – Presented by Damon Parsy, Beanair

8 September 2016

Damon Parsy

“Time-Synchronized Wireless Sensor Networks for Structural Health Monitoring” – Presented by Damon Parsy, Beanair, at Intelligent Sensor Networks Conference, November 15, 2016, High Tech Campus Eindhoven, The Netherlands.

Recent developments in sensing technology, especially when wireless technology is considered, have opened up new gates in terms of health monitoring and preemptive fault detection.


Read more...

 

Teradata launches “Analytics of Things” accelerator

31 August 2016

analytics of things

Everyone has an IoT platform these days, but some want to start off in high gear, Analytics of Things


Read more...

 

FacebookTwitterGoogle PlusPinterestLinked InInstagramYouTubeRSS FeedContact


--

This message was sent to ulrich@lsec.be by noreply@jakajima.be

To forward this message, please do not use the forward button of your email application, because this message was made specifically for you only. Instead use the forward page in our newsletter system.
To change your details and to choose which lists to be subscribed to, visit your personal preferences page
Or you can unsubscribe from all future mailings.

powered by phpList 3.2.5, © phpList ltd

2016-09-15/16 : Factories of the Future Conference 2016


conference logo web page image2

 

Factories of The Future Conference 2016

On 15 and 16 September leading industrial and research experts will gather in Brussels for a major conference on the future of manufacturing in Europe - 'Factories of the Future Conference 2016: Materialising Factories 4.0'.

Factories of the Future Conference 2016: Materialising Factories 4.0 will bring together Europe’s leading experts in industrial research and innovation to debate major priorities for the future of manufacturing in Europe.

The conference is dedicated to the transformation of manufacturing across Europe. It will showcase the achievements of research and innovation projects that are revolutionising manufacturing in Europe under the EU’s €1.15 billion ‘Factories of the Future’ partnership.

Objectives / About the Organizer
The European Factories of the Future Research Association (EFFRA) is a non-for-profit, industry-driven association promoting the development of new and innovative production technologies. It is the official representative of the private side in the 'Factories of the Future' public-private partnership. EFFRA was established jointly by the MANUFUTURE technology platform and key industrial associations to shape, promote and support the implementation of the ‘Factories of the Future’ public-private partnership. The key objective of EFFRA is to promote pre-competitive research on production technologies within the European Research Area by engaging in a public-private partnership with the European Union called 'Factories of the Future'. The partnership aims to bring together private and public resources to create an industry-led programme in research and innovation with the aim of launching hundreds of market-oriented cross-border projects throughout the European Union. Such projects will produce demonstrators and models to be applied in a wide range of manufacturing sectors.

Conference Themes
•Digital Technologies & the Factory Floor
•Energy & Material Efficiency
•Digital Technologies & Networked Factories
•Human-Centred Manufacturing
•Data Security, Liability & Integrity in Connected Factories
•Product Life-Cycle Management & Business Models in a Product-Service Economy
•Lightweight Components & High Precision Manufacturing
•High-Performance Computing & Simulation
•Additive Manufacturing & Advanced Joining Technologies
•Next Generation Robotics & Mechatronics in Manufacturing

The FoF-Pitch
Factories of the Future Conference 2016 includes two pitching sessions. In these sessions participants in 'Factories of the Future' projects will have the opportunity to present briefly their results to potential business and innovation partners

3IF & LSEC @ The Conference
The future of manufacturing is a future of connected factories dependent on real-time data generation, analysis and storage. As soon as this involves cross-factory data exchange new challenges occur in terms of security, liability and integrity. Ulrich Seldeslachts, Managing Director from 3IF and CEO from LSEC, has been invited to deliver a presentation on Day 2 about Data Security, Liability & Integrity in Connected Factories.

For more information about the conference, and to register you may visit the event page

2016-05-25 : 3IF Annual Conference 2016, supported by Agoria : Internet of Things & Digital Transformation for Industry (2)

3if international conference

agoria new logo 2

Want to attend the 2017 Edition of the Conference in Brussels?
Registration has opened, confirm your participation here
 

Review of the 2016 Conference (Credits to Valentijn de Leeuw from ARC)

The review of the 2016 Conference below was published on Industrial IoT/Industrie 4.0 Viewpoints web log, with credits to Valentijn de Leeuw:

"The first annual conference by AGORIA and 3IF was held in Brussels on May 25 - 2016, with the intent to inspire Flemish industry to innovate through digitalization and industrial IoT (IIoT). The conference was composed of presentations covering a broad range of aspects, from high level to fairly detailed, alternated with very well facilitated panel discussions.

Diamant


Ulrich Seldeslachts of 3IF kicked off the conference introducing the 3IF project; a government – supported initiative that helps manufacturers and their suppliers benefit from Industrial Internet, IIoT and Industrie 4.0 developments; and support the competitiveness of the Industry as a whole. The initiative is led by two non-profit associations: Sirris (representing the manufacturing industry in Belgium) and LSEC(representing technology providers, integrators and the cyber security industry, also required for faster adoption of innovations securely)

Ulrich2

Ulrich Seldeslachts, Managing Director of 3IF and CEO of LSEC

Industrie 3.0 is not over

The author presented ARC’s view on Industrial IoT, and broadened the subject to other smart manufacturing aspects that can be combined with IIoT and other IT-based technologies to innovate and grow. Bart Demaeght of Siemens and Wesley Vandewalle of GE Predix provided their visions and explained their product and service portfolio’s. Piet Verhoeven of iMINDS explained how the research projects with participation of (minimum three) Flemish Industrial partners and Flemish universities create substantial revenue growth and jobs as a result of innovation projects. The following discussion covered amongst others how SME’s can go about selecting innovation projects, the fact that industrie 4.0 (and IIoT) has started to be implemented, but that their is still potential to implement « Industrie 3.0 » solutions. Connected products and producing individualized at mass production cost

Valentijn Siemens Sirris

Piet Verhoeven from iMinds, Valentijn de Leeuw from ARC, Bart Demaegdt from Siemens and Wesley Vandewalle from GE

The second presentation cycle was kicked of by Oliver Krause of Arthur D Little who showed results of a study indicating that digital innovators are likely to double their EBIT while digital laggards are likely to have stagnating EBIT. Dr. Krause shared the concept by Porter and Hempelmann, that connected products change business models, and lead to new supply eco-systems and disruption. Dr. Krause gave a list of success factors for major change initiatives, including the participation of the workforce during change projects, starting in the initial investigation stages, which is worthwhile to review for innovative and transforming companies. Marcel Laes of CimPro gave very insightful overview of creating visibility and creating sustainable improvement in utility management in SME’s and larger corporations in Belgium and The Netherlands. Mark Blekkink of Movilitas indicated how standards based modeling of industrial operations creates MES solutions, that remain agile and adaptable to changes in corporations, while interoperable with ERP systems. He presented a Cloud-based MES solution, an emerging trend. Presentations were concluded by Egbert-Jan Sol of TNO in the Netherlands, who gave an overview of Smart Industry and the associated Field Labs. He explained how BlockChain can help reducing the administrative cost of individualized production, thereby enabling individualized production at mass production cost, if combined with standardized PLM applications linked to production execution. Interestingly he noted that proximity of partners and executives in local Field Labs, creates dynamics that virtual collaboration could not have created. This ties back to the insight that the human factor remains a critical component in collaboration and innovation. In the following discussion, also Chris Decubber of EFFRA, The European Factory of the Future Association, and Wim Van der Borght of Reynaers Aluminium participated. Reynaert confirmed TNO’s thesis that experimentation can lead to new and successful company strategies, and EFFRA supported ARC’s view that broadening IIoT with Advanced Manufacturing creates potentially additional benefits.

PANEL2

Chris Decubber from EFFRA, Marc Blekkink from Movilitas, Wim Van der Borght from Reynaers Aluminium, Dr. Oliver Krause, from Arthur D. Little, Egbert Jan Sol from Smart Industry Netherlands and Marcel Laes from Cimpro

Following a good Belgian tradition, the meeting was closed by networking facilitated by a drink."

Downloads
It is worthwhile noting that 3IF has published the presentations of the day on-line (*), that Arthur D Little provides studies and insights on their website, and that Movilitas has published a free downloadable downloadable e-book on its lean manufacturing execution system framework. Information by ARC is available at www.arcweb.com and our blog sites: www.industrial-iot.com, www.automation2.com and www.logisticsviewpoints.com.


Agenda of the Day & Presentations for Download:

• 09.45: 3IF: pdf An Innovation Action to support Industry in their transition to Industrial Internet (2.78 MB) , Ulrich Seldeslachts - Managing Director 3IF (15’)
• 10.00: Keynote1: pdf Reaping Operational Gains From Smart Manufacturing and Industrial IoT (18.62 MB) - Valentijn de Leeuw, Vice President at ARC Advisory Group (45’)
• 10.45: Tech1: pdf Bart Demaegdt, Driving the Digital Enterprise (19.57 MB) - Siemens (30’): SIEMENS path to Industrie 4.0: Customer cases
• 11.15: Tech2: pdf GE Digital Internet of Things (1.74 MB)   - Wesley Vandewalle from GE (30’)
• 11.45: Tech3: pdf Digital Research that Matters (1.17 MB) -  iMinds: Piet Verhoeve, Director ICON program, IIC & I40 (tbc) 

• 12.15: Panel discussion with keynote speakers + TECH experts, moderated by Ulrich Seldeslachts
o iMinds
o i40
o Valentijn de Leeuw, ARC
o Bart Demaegdt, Siemens
o Wesley Vandewalle, GE

• 14.00: Keynote 2: pdf Digital Transformation for Manufacturing Industries: where do real opportunties lie & how to transform (2.60 MB) , Dr. Oliver Krause, Associate Director at Arthur D. Little
• 14.45: MES & Industry 4.0: pdf Smart Industry, with both feet on the ground (1.10 MB) - Marcel Laes, Cimpro - Smart Industry, with both feet on the ground
• 15.15: pdf ERP & Industry 4.0: ERP & Industry 4.0 (2.05 MB) - Marc Blekkink, Managing Partner at Movilitas
• 16.15: pdf Smart Industry, the Dutch version of the 4th Industrial Revolution (6.58 MB) - Egbert- Jan Sol, Director of Smart Industry Netherlands, TNO

• 16.45: Panel discussion:
o Dr. Oliver Krause, Arthur D. Little
o Reynaers Aluminium (tbc)
o Egbert- Jan Sol, Smart Factory NL
o Chris DECUBBER, Technical Director at the European Factories of the Future Research Association (Effra)
o Marcel Laes, Owner at Cimpro
o Dieter Laevers, Managing Partner at Movilitas


Speakers:

Valentijn ARCweb3

Valentijn de Leeuw, Vice President at ARC Advisory Group
Valentijn has extensive experience in best management practices in process industries. These include chemical, polymer, metals, energy, utilities, food, pharmaceutical and petroleum manufacturing. Experience includes knowledge of unit processes, simulation and modeling and business practices utilizing application software designed for manufacturing operations. Experience in aligning organizations, strategy, business processes and technical architectures. At ARC, responsibilities include research and consulting in process industries. Technology focus is on manufacturing operations management, performance management, knowledge management and the role of the knowledge worker in manufacturing. Valentijn is focal point for the ARC Benchmarking Consortium in EMEA. Valentijn holds a PhD of technical sciences from Delft University of Technology (NL) in cooperation with Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris and IFP and also holds a Masters in Chemistry from Utrecht State University located in The Netherlands. Valentijn acts as independent expert-evaluator of research projects for the European Commission in the Information Technologies and Communication, and Social Sustainability in Manufacturing domains

Oliver Krause3

Dr. Oliver Krause, Associate Director at Arthur D. Little
Arthur D. Little has been at the forefront of innovation since 1886. It is an acknowledged thought leader in linking strategy, innovation and transformation in technology-intensive and converging industries. Dr. Oliver Krause is associate director at Artur D. Little, has 20+ years experience in industry transformation, across EMEA, Asia & US from consulting, line functions & startups. Oliver is a frequently asked speaker at large conferences (Hannover Messe, Smart Summit, etc).

GE Vandewalle Wesley2

Wesley Vandewalle from GE
Wesley has +15 years of operation management, contract management, project management, proposal management and general automation and software implementation experience as Automation Engineer, Validation Consultant, Project Manager, Operation Management Consultant, Commercial Proposal Director and manager of a global team of commercial managers. Wesley started his career as an automation consultant acting as validation engineer and operation management consultant with various Pharmaceutical customers. He continued his career being part of a supply chain of a food company where he was doing engineering and Operation Management consultancy across Europe to improve overall profitability and efficiency. In GE Digital Wesley is currently leading a global team of contract and bid managers, assisting sales in closing large strategic software based (both premise & cloud) opportunities and contracts. Furthermore he delivers consultancy to a variety of different industries. He holds a master degree in electrical engineering.
Chris DECUBBER EFFRA 2

Chris DECUBBER, Technical Director at the European Factories of the Future Research Association (Effra)
After obtaining his master of electro-mechanical engineering at the University of Leuven, Chris got involved fairly quickly in European research, coordinating a project under the Brite-Euram III programme of FP4, back in 1994. Now Chris is Technical Director at EFFRA, where he is in charge of the FoF 2020 roadmap and the project portfolio management of the FoF PPP. Chris also coordinates the development of an exploitation toolkit for the FoF PPP.

foto ulirch

Ulrich Seldeslachts - Managing Director 3IF
Ulrich is executive director of LSEC, a not for profit industry association focused on Information Security in Europe, based in Belgium and with operations in the Netherlands, UK and Germany. LSEC runs the 3IF.be digital transformation for manufacturing companies platform, supporting some 50+ companies in successfully migrating to becoming a smarter industry. Prior to LSEC, Ulrich was responsible for the corporate development of a US-European Broadband wireless operator (Sprint-Clearwire), a broadband internet operator (Orange), a security engineering company, and many other innovative projects. Ulrich holds a BA in Communication Sciences, postgraduates in Computer Sciences and Economics and an MBA from LBS. Within LSEC, Ulrich supports a team of 13 experienced professionals supporting the development of it security in Europe, and paving the way for a more secure industrial internet.

Bart Demaegdt Siemens3

Bart Demaegdt, Technology Manager DCS/MES at SIEMENS

Bart has entered the industrial automation arena 20 years ago. He's profile started as automation consultant towards solution architect towards DCS/MES Technology Responsible. Since SIEMENS has been working on his Digital Enterprise vision since 2001, it's capable of helping customer in achieving their Digital Transformation. Bart has also coordinating role in the Digitalization Teams which exit for Process Industry and for Process Industry

Marcel Laes Cimpro

Marcel Laes, Owner at Cimpro
Marcel Laes is co-founder of CimPro. Marcel has over 30 years experience in the world of industrial automation and infrastructure.

 

Marc Blekkink, General Manager Movilitas
Marc Blekkink is managing partner at Movilitas; an entrepreneur with a keen interest in the automation of business processes within the manufacturing and processing world. Marc has a chemical engineering, combined with a trainee-ship at General Electric Plastics (GEP); and successfully started and expanded several companies in the field of production automation and vertical integration.

Piet Verhoeve Director ICON program at iMinds

Piet Verhoeve, Director ICON program at iMinds
Piet Verhoeve has a Master of Science in Electrical Mechanical Engineering from the Katholieke Universiteit Leuven (1991) and a PhD in Electronic Engineering from the Gent University Belgium (1998). In April 2013 he joined iMinds to lead the ICON program which focuses on interdisciplinary research collaboration between academic & industry organisations. Since 2011, Piet Verhoeve is also a guest professor at the Multimedia Lab Research Group of the ELIS (Electronics & Information systems) department, based in the Faculty of Applied Engineering at the University of Gent. He is Sr.member IEEE and (co)author of several publications and patent applications.

Egbert-Jan Sol, Director of Smart Industry Netherlands and CTO of TNO 
Egbert- Jan is CTO at TNO Industry, and currently assign to run the 4th Industrial Revolution Smart Industry  action program of the Netherlands, not named Industrie 4.0 NL, but Smart Industry because not hightech, but changing business model are of prime concern. Within this program the focus is on high-TRL programs as implemented by means of the Smart Industry fieldlabs. Egbert- Jan is also vice chairman of the EFFRA factory of future public private partnership research association. Prior to this, Egbert- Jan was Managing director for the TNO High Tech Systems and Materials program (70M turn over per year).

 

Wim Van der Borght, Reynaers Aluminium
Wim Van der Borght is Product Manager Process Automation at Reynaers Aluminium; a leading European specialist in the development and marketing of innovative and sustainable aluminium solutions for windows, doors, curtain walling, sliding systems, sunscreening and conservatories. Research, product development and testing are conducted at the Reynaers Institute, the sector’s largest private innovation and testing centre, located in Duffel (Belgium). In addition, the company also provides extensive technical support and advice to fabricators, contractors and architects. 


Meet you at the 2017 Conference:

3IF & AGORIA Conference 2017
Tuesday 23 May, Brussels
Participation to this event is free of charge upon prior registration. To confirm your participation click here

2016-10-06: Transformatieworkshop 3: Bouwen van een Proof of Concept voor Internet of Things

3IF BELGIAN IOT

Internet of Things (IoT) wordt mogelijk gemaakt door draadloze communicatie, door ‘intelligent agents’ als Arduino of RFID en natuurlijk door het internet. Met Internet of Things kunnen meerdere onderdelen van een fabriek draadloos worden aangesloten op een netwerk. Producerende machines, machineonderdelen, producten, halffabricaten communiceren met andere ‘dingen’ die een rol spelen in het productieproces, onderhoudsproces of gebruiksproces. Oftewel, alles kan met alles communiceren real-time en draadloos over allerlei relevante onderwerpen, zonder rekening te hoeven houden met organisatiegrenzen en zonder tussenkomst van mensen. En deze informatie-uitwisseling wordt in een rap tempo intelligenter.

Niets voor uw organisatie? U bent al begonnen!
Internet of Things moet zeker niet gezien worden als een domein enkel relevant voor grote fabrikanten. Er zijn vele aspecten binnen de dagelijkse activiteiten van de typische KMO, die gereed zijn voor het type verbeteringen en die tastbare voordelen bieden met een snelle return on investment. IoT is ook eigenlijk niet meer een logische uitbreiding van ontwikkelingen die al jarenlang aan de gang zijn in de maakindustrie. Er vindt al langer machine-to-machine informatie-uitwisseling plaats. En statistische procescontrole leunt al zwaar op ‘big data’ vanuit PLC/SCADA en vanuit de MES systemen voor productievloer automatisering.

Workshop: Bouwen van een Proof of Concept voor IoT Innovatie binnen uw bedrijf
In eerdere seminars hebben we u kennis laten maken met het concept van digitale transformatie en Internet of Things voor de maakindustrie. In deze workshop gaan we een stapje verder: We zullen u introduceren met het Internet of Things en meer specifiek met de toepassing binnen uw organisatie. De workshop levert u praktische inzichten en een aanpak om een kosten-efficiënte start te maken en een proof of concept uit te werken voor uw bedrijf. De workshop is zeer praktijkgericht. Ze voorziet in een case van een fabriek die haar eerste stappen wil zetten, en demonstreert een aantal van de populaire beschikbare open source technologieën die beschikbaar zijn.

Doelgroep en voorkennis:
De doelgroep voor deze workshop zijn zaakvoerders, productiemanagers en Innovatie Managers, op zoek naar een verdieping van het concept IoT binnen de maakindustrie; en / of willen weten hoe best een eerste Proof of Concept op te zetten binnen hun organisatie. Er is geen diepgaande ontwikkelkennis vereist, wel affiniteit met ICT binnen productieomgevingen. Er is ook een technische (hands on) training beschikbaar voor daadwerkelijke implementatie. Deze wordt later dit jaar georganiseerd. Wil u meer informatie over deze training (of deze eventueel bij u op locatie organiseren), neem dan gerust contact met ons op

Agenda
-Overzicht van het Internet-of-Things & welke technologieën IoT mogelijk maken
-Wat is Smart Factory: Visie, doelen, huidige status en voorbeelden
-Break out sessie / Case: Innoveren van een manufactuur
-Innoveren voor de toekomst, maar in de dagelijkse hectiek: Strategisch Innovatie Methodologie
-Definiëren, bouwen en evalueren van een Proof of Concept
-Overzicht van open technologieën ter ondersteuning van Proof of Concept ontwikkeling
-Live demonstratie van de meest populaire open technologieën.

 

Presentaties :

Introduction IoT by Sven Beaprez, IoT.be 

Industrial IoT by Alain Vermeiren, IoT.be

IoT in Practice for industrial applications, Frederic Vannieuwenborg, Aptus.

 

Datum & Locatie:
Donderdag 6 oktober van 12.30 – 16.00 uur, KU Leuven

Registratie:
Deelname aan het evenement is kosteloos bij registratie vooraf via de inschrijfpagina van het evenement.

2016-04-06 - 07 : Smart Summit Industrial Internet Frankfurt

II at SSF

 

Part of the Smart Summit Frankfurt, Industrial Internet Summit 2016 part if the 6th - 7th April 2016, the Future of the Smart Enterprise.

The Industrial Internet Summit Germany 2016, will be exploring the opportunities and innovations that technology is bringing to the home. With extensive analysis of the Industrial Internet landscape, and in-depth focus on the drivers, hurdles and opportunities for different stakeholders within the ecosystem.

Participate for free, by registering at : http://www.smartsummit.net/frankfurt/industrial-internet-summit.html

 

Program: Day 1, April 6th 

1045 – 1110 Collaboration and Partnership to Transform Lives and Economies

Rolf Riemenschneider, Head of Sector Internet of Things, European Commission
1120 - 1200 Panel Discussion: Getting Past the Hype – Where Can Money be Made from the Industry of Things?

Panel Moderator: Laurenz Kirchner, Partner, mm1 Consulting & Management PartG
Holger Pietzsch, Head of Marketing and IoT Solutions, Caterpillar
Gabriel Wetzel, Vice President Internet of Things & Smart City, Bosch Software Innovations
Achim Himmelreich, Vice President, BVDW
Ingo Marten, Senior Vice President Cross Industries& Market Development, T-Systems International GmbH
1210 - 1230 Where Do Real Industry of Things Opportunities Lie for Businesses?

Oliver Krause, Associate Director, Arthur D Little
1230 - 1400: Lunch

1400 - 14.20 Breaking the Silos – Building a Comprehensive Ecoystem for IoT

Juergen Sturm, Member of the Board, AIOTI
1430 – 1510 Panel Discussion: Are Organisations Handling and Analysing Data Effectively?

Panel Moderator: Knud Lasse Leuth, CEO, IoT Analytics GmbH
Ralf Hagen, Engineering Manager, Nestle
Lasse Eriksson, VP Digitalisation, Cargotec
Rahman Jawal, Global Technology and Marketing Manager, National Instruments
1510 – 1530 Networking break

1530 – 1550 IoT in Agriculture – New Business Models

John McCurdy, Business Innovation Director, Richard Keenan & Co
1600 – 1620 The Internet of Wind as Enabler for Progressive Asset Management

Thomas Pump, Head of Asset Information Systems, E.ON Climate & Renewables
1630 – 1650: From Reactive to Proactive Customer Service with Remote Monitoring

Frank Bunge, Global Director After Sales Service, Leica Microsystems
1650 - 1730: Industry of things Unplugged - Discussion and Debate on audience-chosen subjects : How to Scale up Industrie 4.0

 

Program Day 2, April 7th 

 

0910 – 0930 Industrie 4.0 for Brownfield

Ralf Hagen, Engineering Manager, Nestle
0940 – 1000 The Value of Standards in the IIOT

Andrew Watson, Technical Director, Object Management Group
1010 – 1030 Advancing Machine Learning Technology

Klaus Bauer, Head of Technology Development, Trumpf
1040 – 1100 Why TSN is So Important for the Industrial Internet?

Heinrich Munz, Lead Architect Industry 4.0, KUKA Robotics
1100 – 1120 Networking Break

1120 – 1140 From IOT Cloud to Cortex: Emerging AI & Predictive Services

Dennis Curry, Senior Director, Business Innovation and R&D, Konica Minolta
1150 – 1220 Panel Discussion: New Economics and Game-Changing Opportunities

Panel Moderator: Oliver Krause, Associate Director, Arthur D Little
Panellists:
Uwe Kubach, Chief Evangelist Internet of Things I Digital Assets and IoT | Products and Innovation, SAP
Stephan Altmann, Strategic Innovation Management, BASF
Thomas Werft , IOT Specialist, Continental
1230 – 1250 Re-Thinking How to Deliver Value

Juha Pankakoski, Chief Digital Officer, Konecranes Plc
1250 - 1400 Lunch

Juha Pankakoski, Chief Digital Officer, Konecranes
1400 – 1440 Panel Discussion: Changing Old-School Industries to New Service Industries

Panel Moderator: Phillip Pexton, Senior Analyst, M2M - The Internet of Things – Security, Beecham Research
Panellists:
Sebastian Greiss , Specialist Innovation and Technology, Knorr-Bremse
Gus Desbarats, Founder, The Alloy
Joerg Liebe, CIO, Lufthansa Systems
Farnoush Pourebrahim, Senior Consultant, Namics Deutschland GmbH
Oliver Krause, Associate Director, Arthur D Little
1450 – 1510 From Things to Value: IoT, Analytics and Machine Learning in the Cloud

Constantin Gonzalez, Principal Solutions Architect, Amazon Web Services Germany GmbH
1520 – 1540 Reference Architecture Model Industrie 4.0 (RAMI 4.0)

Thomas Schulz, Channel Manager Central and Eastern Europe, GE Digital and Member of the Working Group Reference Architecture and Standardisation, German Platform Industrie 4.0
1550 – 1610 Developing Open Shared Standards

Stefan Hoppe, Vice President, OPC Foundation
1610 – 1640 Industry of Things Open Mike – Questions to the Chair and Audience

Stefan Hoppe, OPC Foundation

 

For more information, please visit : 

 http://www.smartsummit.net/frankfurt/conference/programmes/programme-overview.html

 

 

 

2016-05-10: Cyber Security voor machinebouw en productie

3IF3

 

fhi2

Cyber Security voor machinebouw en productie
Ambt van Nijkerk (Nijkerk, Nederland) op dinsdag 10 mei 2016 van 13.30 uur tot 17.00 uur

Binnen de 3IF Stuurgroep van productiebedrijven en toeleveranciers komen naast de kansen van Industrie 4.0 ook veelal de gekoppelde behoefte aan Cyber Security nadrukkelijk aan de orde. Deze zelfde behoefte is gesignaleerd bij een van de partners van 3IF, de Nederlandse Federatie van Technologiebranches (FHI).

Voor die concrete behoefte slaan FHI en 3IF de handen in een, en wordt een extra Cyber Security bijeenkomst georganiseerd. Het programma wordt samen met LSEC, zie https://www.leadersinsecurity.org/, opgezet. Deze bijeenkomst is bedoeld voor machinebouwers, productiebedrijven en leveranciers. Er worden circa 50 personen verwacht bij deze bijeenkomst.

Programma:

13.30 ontvangst Ambt van Nijkerk

14.00 uur - 14.45 uur Dieter Sarrazyn, Toreon
Ervaringen van Cyber Security en ICT beveiliging met industriële controlesystemen uit de praktijk.
Installaties van automatisering en industriële controlesystemen laten vaak te wensen over op het vlak van beveiliging. De meest fundamentele uitdagingen worden vaak over het hoofd gekeken, terwijl er hevig wordt ingezet op perimeterbescherming. Het resultaat is dat net zoals in traditionele IT systemen er weinig nodig is om een ongeluk te veroorzaken.

14.45 uur – 15.30 uur Johannes Cottyn & Tyl Deneur, Howest (tbc)
Industriële beveiliging begint bij een goed ontwerp van het automatiseringsnetwerk,
De bescherming begint bij het organiseren van de automatisatie, door voldoende rekening te houden met de verwachtingen van de beveiliging. Door enkele basisprincipes in acht te nemen in de onderneming, zowel bij leveranciers als personeel, door een aantal policies af te dwingen en gebruik te maken van moderne technieken van active defense kan het niveau van beveiliging worden opgekrikt.

15.30 – 15.45 uur Pauze

15.45 uur – 16.30 uur Ulrich Seldeslachts, CEO of LSEC & 3IF
Cyber Security voor Productiebedrijven en Machinebouwers in de 21e eeuw in Industrial Internet en Industrie 4.0
Bescherming van de huidige omgeving biedt een oplossing tegen huidige uitdagingen. Nieuwe technologieën waarbij het internet niet meer weg te denken is, dienen zich aan. Bij productiebedrijven worden volledige lijnen in een dienst genomen, as a service. Bij machinebouwers wordt het hoe langer hoe belangrijker zich te kunnen differentiëren van de concurrentie met toegevoegde waarden en diensten, door niet alleen zelf industrie 4.0 toe te passen, maar ook de klanten de mogelijkheden te bieden dit te doen.

16.30 uur – 17.00 uur Discussie en aanvullend een borrel met aanwezigen

Praktische Details & Registratie:

Cyber Security voor machinebouw en productie
Dinsdag 10 mei 2016 van 13.30 uur tot 17.00 uur
Ambt van Nijkerk, Berencamperweg 4, 3861 MC Nijkerk - Nederland
Registratie is exclusief en kosteloos voor leden van 3IF, LSEC en FHI, u kunt zich per email aanmelden via Petra Kortenoeven <petra.kortenoeven@fhi.nl>

2016-02-08: 3IF & IoTBE: Predictive Maintenance

3IF BELGIAN IOT
IoT enabled intelligent fleet management. Moving from reactive to predictive maintenance, By Kalman Tiboldi - Chief Business Innovation Officer @ TVH

Internet is no longer just a global network for people to communicate with one another using computers, but it is also a platform for devices to communicate electronically with the world around them. The result is a world that is alive with information as data flows from one device to another and is shared and reused for a multitude of purposes. Harnessing the potential of all of this data for economic and social good is one of the primary challenges and opportunities. IoT enabled data driven predictive maintenance is becoming relevant in all the major industries as it can drive efficiency by providing higher levels of safety and quality at a fraction of the current costs. Thanks to Big Data, Analytics and IoT devices, predicting potential failures is going to be a real capability…but what happens after a failure is predicted, the need for maintenance is detected or a part replacement is required? Even if you can predict failures, dynamic technician scheduling associated with equipment maintenance management requires insight into real-time held inventory, technician location and estimated service completion time. Establishing an ecosystem where customers, equipment producers, service companies and all other digital service providers can collaborate is the right answer.

During the session I will explore these aspects and more, including:
How to improve quality and service by predicting malfunctions before they cause unscheduled downtime and higher costs?
• - Which are the key challenges to implement an IoT enabled predictive maintenance?
• - How to build a layered architecture for Sensing, Communication, Service and Infrastructure?
• - How predictive maintenance requires a two-step data analytics?
• - How IoT help us to implement a transformational business models like performance-based or pay-per use billing?

About Kalman Tiboldi: Kalman Tiboldi is the Chief Business Innovation Officer of TVH, worldwide market leader in replacement parts for material handling and in-plant industrial vehicles and has over 35 year experience in using information technology for business process innovation. Kalman merged IT and Business in a new department called Business Innovation through IT (BI²T) and managed to promote the collaboration between IT and Business as driving force behind innovation. With his team he has successfully implemented a flawless IT infrastructure with flexible applications, based on service-oriented architecture, turning TVH into a real-time, extended enterprise.
Providing the leadership and direction towards the development and implementation of information systems, Kalman is taking advantage from Cloud-based Services, Big Data and Internet of Things and strongly support Open Source solutions. Kalman holds a Civil engineer polytechnician degree from Military Technical Academy of Bucharest and a Master of Mathematics and Computer Science degree from University of Bucharest.
He was named IT Manager of the Year’ – Large Organizations in 2004 and 2011 by Leading European Trade Publication, Data News.

________________________________________

Predictive Analytics, By Prof. Dr. Mannens - Research Manager @ iMinds

Although Predictive Analytics has been around for a while, it is still a field of research. In this talk, Prof. Dr. Mannens will explain the current state-of-the-art as well as the main challanges & pitfalls when it comes down to setting up a predictive analytics project.

About Prof. Dr. Mannens: Erik Mannens is Professor @ MMLab's KNoWS group / Research Manager @ iMinds Media Technologies Dept. / experienced Project Manager @ iMinds - MMLab (formerly known as IBBT) since 2005 where he has successfully managed +30 projects. He received his PhD degree in Computer Science Engineering (2011) at UGent, his Master’s degree in Computer Science (1995) at K.U. Leuven University, and his Master’s degree in Electro-Mechanical Engineering (1992) at KAHO Ghent. Before joining iMinds-Ghent University-MMLab in 2005 as research manager, he was a software engineering consultant and Java architect for over a decade. His major expertise is centered around metadata modeling, semantic web technologies, broadcasting workflows, iDTV and web development in general. He is involved in several projects as senior researcher and just finished up his PhD on Semantic News Production; he was co-chair of the W3C Media Fragments Working Group and actively participating in other W3C’s semantic web standardization activities (Media Annotations, Provenance, Hydra, Linked Data Platform, and eGovernment).

________________________________________

Networking with New Year's drink

________________________________________

Practical information
Location: co.station, Parvis Sainte-Gudule 5, 1000 Brussel
Date & Time: 8th of February starting at 19h00.
Organized by Internet of Things Belgium VZW & 3IF Industrial Internet Consortium Flanders

Registration is based on personal invitation only!

In case you received a personal invitation for the "Predictive Maintenance Seminar". Please confirm your presence by registrating below.
You can bring one extra collegue to the seminar. This collegue needs register as well.

REGISTER HERE