Nog niet helemaal vertrouwd met Industrial Internet, Internet 4.0, Industrial Internet of Things en aanverwante. Onder deze categorie lichten we enkele voorbeelden toe, en geven we wat duiding bij de verschillende mogelijkheden en achterliggende technologie. 

Industrial Internet is een concept van GE (General Electric) die het lanceerde rond 2011 om de mogelijkehden van de integratie van complexe fysieke machines met sensoren en toepassingen die in een netwerk worden samengebracht aan te geven. Het is een verzameling van concepten zoals machine leren, gegevensanalyse, IoT (Internet of Things), communicatie van machines (machine to machine of M2M) en cyber-fysieke systemen die gegevens capteren, analyseren, communiceren en die aanpassingen aan operationele systemen mogelijk maken. Sinds maart 2014 worden de ontwikkelingen van Industrial Internet opgenomen in het Industrial Internet Consortium (IIC). Opgericht door AT&T, Cisco, General Electric, IBM, en Intel om de verschillende industriële spelers samen te brengen en de ontwikkelingen en gebruik van technologieën van Industrial Internet te stimuleren en te promoten. Zowel grote multinationals, als kleinere organisaties, onderzoekscentra en overheidsinstellingen zijn lid van IIC. Ook 3IF is lid van IIC, via 3IF partner LSEC. 

Industry 4.0 is een verzamelnaam om de evolutie van de industriële ontwikkelingen aan te geven. De idee is dat na de industriële revolutie en de internet revolutie, er nu een nieuwe revolutie verwacht wordt, namelijk die van de toepassing van internet technologie in de productie-omgevingen. Meer dan industrial internet, is industry 4.0 ook gericht op de visie van de Smart Factory en de uitdagingen van de organisatie van de productie-omgevingen om die technologische revolutie te kunnen ondersteunen. De idee bestaat er in dat de gehele fysieke omgeving kan worden gevirtualiseerd, zodat ook decentrale beslissingen mogelijk worden gemaakt, dat machines onderling en met mensen op een intelligente manier samenwerken in real time, en dat op basis daarvan nieuwe diensten kunnen worden ontwikkeld en uitgebouwd, ook tussen verschillende organisaties onderling. Bij Industry 4.0 bestaat er niet echt een duidelijke organisatie die een centrale rol speelt, maar het is duidelijk dat het overwegend wordt aangestuurd vanuit een aantal leidinggevende spelers van Europese origine zoals Siemens, Bosch en enkele andere. 

 

Enkele zinvolle links om verder te ontdekken : 

  • Explore weblinks van bedrijven en organisaties in Vlaanderen en globaal actief
  • Toegang tot de 3IF Kennisbank : meer informatie, documentatie, use cases en achtergrond over Industrie 4.0, registratie en login zijn vereist