• icon industriĆ«le automatisatie
 • icon industriĆ«le automatisatie
image
image

3IF is een Vlaamse Innovatiesamenwerking dat zich vooral concentreert op de volgende activiteiten : 

 1. EXPLORE : de kennisbank en het expertennetwerk. Nog niet helemaal vertrouwd met Industrial Internet, Internet 4.0, Industrial Internet of Things en aanverwante. Onder deze categorie lichten we best practices en use cases toe, bouwen we een kennisbank uit, bieden we toegang to het expert netwerk, partner evenementen ...
 2. EVALUATE : self assessments en assessments, Bent u er klaar voor? 3IF ontwikkelt een aantal modules voor zelfevaluatie, biedt een bedrijfsscan aan om uw organisatie te toetsen aan een maturiteitsniveau om de stap te zetten naar nieuwe technologieën. Door middel van benchmarking en aanverwante ervaringen ...
 3. TRANSFORM : workshops en adviesverlening. Het kenniscentrum 3IF wil haar kennis delen voor de transitie naar industrial internet, industry 4.0 en de digital factory. Meer dan technologie is dit een proces. Transformatiebootcamps, transformatieplannen, advies, innovatieprojecten, ...

 

Die dragen bij tot de belangrijkste doelstellingen van het project, beoogde resultaten voor de uitdagingen van verdere ontwikkeling in Vlaanderen : 

 1. Verzamelen, documenteren en verspreiden van ontwikkelingen van industrieel internet in Vlaanderen, verzamelen en verspreiden van ontwikkelingen in het buitenland 

 2. Ontwikkelingen van een kennisplatform voor industrieel internet in Vlaanderen 
 3. Identificatie van bedrijven met kennis van industrieel internet en het organiseren van kennisuitwisseling
 4. Ontwikkelen van transformatiemodellen : generieke roadmaps en een stappenplan voor productiebedrijven in verschillende sectoren, gericht naar de verschillende departementen binnen die bedrijven (executive, IT, productie, …)
 5. Ontwikkelingen van self-assessment tools om die transformaties te begeleiden en zin te geven, de context aan te geven waarnaar bedrijven moeten evolueren en aangeven hoe groot (of net niet) de stappen zijn om tot industrieel internet te geraken (als dat een doel op zich zou zijn)
 6. Detecteren van noden en uitdagingen van partner- en doelgroepbedrijven
 7. Begeleiding verzorgen voor bedrijven die een traject voor industrieel internet willen ontwikkelen of uitvoeren
 8. Ondersteuning bieden bij het beschermen van intellectuele eigendom in productie-omgevingen, zowel bij de ontwerpfase als bij de uitwisseling van gegevens tussen systemen onderling als voor de bescherming van de productie-omgeving tegen misbruik en cyber security.
 9. Analyseren en uitsplitsen van de sectorspecifieke noden tegenover de collectieve noden bij de doelgroepbedrijven in 3 sectoren (energie, logistiek, manufacturing)
 10. Ondersteuning bieden aan de ontwikkelingen ven de Factory of the Future – Madedifferent, vanuit het technologisch perspectief van industrieel internet en gerelateerde technologische ontwikkelingen die een motivator kunnen zijn voor de factory of the future

 

Zoeken in Kennisdatabank

3IF on Twitter