• icon industriĆ«le automatisatie
  • icon industriĆ«le automatisatie
image
image

Industriële Automatisatie en IT Security zijn sectoren die toekomstgericht zijn, een belangrijke toegevoegde waarde betekenen voor de industriële ontwikkeling in Vlaanderen, maar die onder druk komen te staan van de technologische ontwikkelingen en daardoor niet alleen inkomsten dreigen te verliezen door die vernieuwing, maar ook door marktaandeel te zien verminderen. Net als in de maakindustrie zullen bedrijven die niet evolueren met de huidige mogelijkheden geconfronteerd worden met concurrenten die efficiënter (sneller, kleinere volumes en kostbewuster), meer geïntegreerd met hun klanten en met meer differentiatie in de markt staan. Daarnaast zijn er uitdagingen van traceerbaarheid, verantwoordelijkheid, industriële spionage, fraude, sabotage, cyber security in het algemeen of zelfs privacy. Incidenten kunnen soms zware financiële gevolgen hebben voor bedrijven. Geschat wordt dat zonder enige actie te ondernmen de sectoren binnen de 5 jaar bij gelijkblijvende omstandigheden een derde tot de helft van hun omzet zullen verliezen. Hierdoor geraakt de dynamiek in de sector helemaal weg. Via innovatie kan de sector dit omzetverlies omzetten in een groei. Nieuwe ontwikkelingen zijn daarenboven dringend nodig omdat er nu al een achterstand tegenover de buurlanden bestaat.

3IF.be heroriënteert de Vlaamse productiebedrijven via kennisdeling en transformatiebegeleiding richting industrieel internet, ook bekend als industrie 4.0. De digitale productie leidt tot nieuwe producten en diensten maar ook process innovatie in de maakindustrie, de industriële automatisering en IT Security. Daardoor kunnen er extra inkomsten voor deze sectoren worden gegenereerd, helpt het de efficiëntie van de gebruikte middelen te verbeteren, voorziet in bescherming van inkomsten door verbeterde beveiliging en garandeert de rendabiliteit naar de toekomst. Bijkomende uitdagingen en ontwikkelingen, zoals het definiëren van referentiecases, de benodigde transformatieprocessen, naast piraterij, cyber security, internet of things en privacy zijn het resultaat van het veranderingstraject die de sector wenst door te maken. 

In de eerste plaats zijn de Vlaamse productiebedrijven de doelgroep van dit VIS-traject. Daarnaast richten we ons naar de bedrijven de instaan voor de ontwikkelingen, integraties en onderhoud van industriële automatisering en IT Security bedrijven. Met ons VIS-traject bereiken we zo een potentieel van meer dan 2000 Vlaamse bedrijven. Dit omvat een groot deel van de sector die zal instaan voor de digitalisering van de industrie. Aanvullend zullen de resultaten van dit VIS-traject ook een directe impact hebben op de bedrijven die gebruik maken industriële automatisatie. Dat zijn zowel bedrijven en leveranciers van machines uit de proces industrie en productie, petrochemie, de kleinhandel, transport, automotive, energie, water, beveiliging enz … Als de automatiseringsbedrijven hen kwaliteitsvolle, veiligere systemen en machines kunnen aanleveren hebben zij meer vertrouwen in machinebouw die lokaal in Vlaanderen geproduceerd is. Anderzijds hebben de aanpassingen ook impact op de bescherming van de kritische infrastructuur in Vlaanderen en het behoud van inkomstenstromen dankzij een betere continuïteit.

 

Zoeken in Kennisdatabank

3IF on Twitter