• icon industriĆ«le automatisatie
 • icon industriĆ«le automatisatie
image
image

Industrial Internet of Things in 2016 en de nabije toekomst 

 

IIoT voorspellingen voor 2016 en verder
door Ulrich Seldeslachts,

Momenteel vinden verschillende ontwikkelingen in Industrial Internet of Things (IIoT) en Industrie 4.0 vinden plaats, waaruit we een aantal voorspellingen kunnen afleiden. Het is een interessante mix van strategie en technologie die duiden op het voor verschillende disruptieve transformaties bij manufacturen.

Onze voorspellingen:

 1. Digital Transformation , het samengebalde Industrie 4.0, Industrial IoT en Industrial Internet Digital Transformation lijkt momenteel de meest centrale benaming om aan te geven wat er gebeurt bij industriële bedrijven om IIoT, Industrie 4.0 of Industrial Internet technologie te duiden. Die drie benamingen op zich beperken immers het beeld grotendeels tot een stuk technologie, of industrie-gedreven ontwikkelingen soms vooral netwerk georiënteerd. Industrie 4.0 en Smart Manufacturing passen wat beter maar geven onvoldoende aan wat er verschillend is, en zijn te specifiek omdat ze gebaseerd zijn op overheidsprogramma’s die staan voor een specifieke reeks van definities en activiteiten. Digital Transformation sluit beter aan omdat het aangeeft dat manufacturen niet meer in staat zijn om hun bedrijven te laten lopen op basis van oude technologie, processen, en bedrijfsmodellen; dat dingen moeten veranderen zonder dat ze zelf weten waar ze moeten beginnen. De kracht van IIoT, Smart Manufacturing en I4.0 is fundamenteel over het toepassen van de mogelijke kracht van nieuwe technologie om positieve veranderingen mogelijk te maken, vandaar Digital Transformation. De enige beperking hierbij is het verlies van de term internet, die nochtans de basis is voor verschillende van de krachten waar de Digital Transformation voor staat, zoals ondermeer het gebruik van standaard technologie, de kracht van Cloud diensten en mobiliteit.
 2. Klantgerichtheid staat centraal.  Manufacturen proberen de loyaliteit van hun klanten te bekomen. Doordat het minder duur wordt om sensoren en microchips toe te voegen aan producten om hen slim en geconnecteerd te maken, kunnen fabrikanten van machinemateriaal meer te weten komen over hoe de eindgebruikers ze gebruiken met inbegrip van producten in de fabriek die commoditie zijn. Het helpt hen hun producten sneller te ontwikkelen, sneller mogelijke fouten te herstellen en producten nauwer te laten aansluiten bij de individuele behoeften van de kopers. Bedrijven zoals Tesla gebruiken sensoren om het verkeer te monitoren en om te evalueren hoe de motoren werken zodat diagnoses kunnen gesteld worden om mogelijke problemen te vermijden. IIoT stelt manufacturen in staat om met een first mover advantage zowel staat van dienst monitoring/beschikbaarheid en operationele data te bekomen om op die manier het ontwerp van het product te verbeteren.
 3. Platformen en standaarden.  Leveranciers van verschillende aard en soort, die samenwerken in verschillende organisaties proberen de kracht van platformen aan te tonen in 2016. Door de hoeveelheid van verschillende soft- en hardware platformen zullen verschillende productiebedrijven zich blijvend vragen stellen: software platformen, hardware, infrastructuur, connectiviteit, IoT, embedded computing, communicatie, analytics, ontwikkel-platformen, en nog vele andere variëteiten van platformen.  Vooraleer er duidelijkheid in komt zal dit eerst nog wat aanscherpen vanuit verschillende hoeken. Onderzoeken van verschillende marktanalisten of systeemintegratoren zijn beschikbaar om bij die keuze te kunnen helpen.
 4. Schakel externe expertise in om het productieproces te verbeteren.   Productiemanagers, eigenaars van fabrieken zullen kunnen vaststellen dat technologieleveranciers in toenemende mate beschikken over kennis en expertise van bepaalde onderdelen van de fabriek, die ze als dienst goedkoper en met een grotere efficiëntie kunnen leveren, dan dat ze dat met hun eigen middelen zouden kunnen doen. Oplossingenleveranciers zullen immers in toenemende mate gebruik maken van clouddiensten en voorspelbare gegevensanalyse gevoed door conventionele en onconventionele gegevens om processen en onderhoudskosten te optimaliseren. De kennis, het talent en mogelijkheden om controlepompen, wisselaars en ander fabrieksmateriaal te ondersteunen zal veranderen van eigen personeel of contractanten naar het inschakelen van dienstverlening op afstand. Zo’n wijziging zal ook de bezorgdheid van manufacturen over het verdwijnen van gekwalificeerde medewerkers sterk verminderen.


  thyssenkrupp elevator thyssenkrupp callcenter


  Voorbeeld van dienstverlening op afstand door Thyssen Krupp, in samenwerking met 
  Microsoft Azur het beheer en onderhoud van de liftinstallaties op afstand. (bron : 
  http://blog.thyssenkruppelevator.com/content/we-change-game-predictive-maintenance)


 5. Referentie-architecturen. Standaarden en referentie-architecturen zijn in een omgeving waar nog veel onduidelijkheid bestaat veel gevraagd. Referentie-architecturen zullen worden gezocht in het komende jaar, en de convergentie tussen IT en OT versterken.
 6. Analytics everywhere.Data Science is alleen geen nieuw fenomeen meer. Analyses worden uitgevoerd doorheen de onderneming, zowel in productie en ontwikkeling, als op het niveau van de raad van bestuur en doorheen de uitgebreide leveranciersketen.  In vele gevallen worden het voorspelbare analyses of machines die kunnen leren. 2016 zal vooral een jaar worden waarin verschillende bedrijven zullen stellen dat ze gegevens verzameld hebben, zonder te weten wat te moeten doen ermee. Verwacht wordt dat veel bedrijven zullen vragen: “OK, we hebben gegevens verzameld, wat nu ...?”
 7. Supply Chain verbetering. Steeds meer IIoT toepassingen zullen bedrijven helpen met het beheren van hun end-to-end supply chain. Verbeterde opvolging en real-time meldingen, maar ook verbeteringen op basis van voorspellende gegevensanalyses.  IoT zou kunnen gebruikt worden om een meer geautomatiseerde bestelling te laten doorgaan, inclusief logistiek en handelspartners, op basis van scenarios met een voorspelbaar onderhoud, die onmiddellijk kan worden afgerekend.
 8. Ondanks verschillende technische ontwikkelingen blijft de beveiliging van de de toestellen en toepassingen een belangrijke uitdaging. Niet in het minste omdat een heleboel componenten geïntegreerd moeten worden, of toepassingen verbinding moeten zoeken buiten (het netwerk van) organisatie, buiten de traditionele perimeter. Anders zou het afbreuk kunnen doen aan de performantie of continuïteit van de uiteindelijke oplossingen.
 9. Meer bescherming voor toestellen aan de buitengrenzen.  Toestellen die zich bevinden aan, of net buiten de grenzen van het bedrijfsnetwerk en dus niet altijd onder de controle vallen van de bestaande structuren van de organisatie zijn dan ook een uitdaging. Het zijn toestellen die rechtstreeks met internet of buitennetwerken verbonden worden. Net zoals een traditionele modem en firewall, moeten ze zelf voldoende beschermd worden. Er wordt van verwacht dat ze een langere levensduur te hebben dan traditionele toestellen, bijvoorbeeld omdat ze minder vaak aangepast kunnen worden. Het is immers soms vrijwel onmogelijk om bestaande installaties te vervangen, te patchen of te updaten, zonder daarbij hoge kosten te verwachten. Om de toestellen te beveiligen, wordt bescherming en controle vanuit het netwerk waaraan ze gekoppeld zijn verwacht.  Sommige toestellen zullen zich op locaties bevinden die ook fysiek onvoldoende beveiligd kunnen worden. Vanaf 2016 zullen nieuwe netwerk technologieën zoals Software Defined Networking en Netwerk Functie Virtualisatie (NFV) commercieel beschikbaar worden bij een aantal operatoren. Die nieuwe diensten kunnen een betere bescherming van grenstoestellen inhouden.


  iot devices wzzard full group e1403626930100

  B+B Smartworx developed the Wzzard Intelligent Sensing Platform,
  http://bb-smartsensing.com/wzzard-sensing-platform/
 10. Het maakt verschil! Een toenemend aantal controle ingenieurs zal uiteindelijk kunnen begrijpen waarom het potentieel van digitale transformaties op  basis IIoT/I4.0 verschilt van wat ze gedaan hebben met SCADA en automatisatie in de laatste 30 jaar. Meer integratie op bedrijfsniveau zal mogelijk worden door het toepassen van slimme toepassingen en nieuwe manieren van bedrijfsbeheer. De ingenieurs zullen de connectiviteit en controlemogelijkheden van IoT erkennen, maar toepassingen, schaalbaarheid, analytics en de mogelijkheid om bedrijfsprocessen opnieuw uit te vinden, zullen de een verandering in gedrag kunnen teweeg brengen en de digital transformatie mogelijk maken.

 

 

Dit artikel werd geschreven op basis van een eerdere analyse van Greg Gorbach (industrial-iot.com) (ARC) EN ANDERE BRONNEN.

 

Lees meer over digitale transformatie in de volgende publicaties op onze kennisbank : 

1.  pdf Challenges and solutions for the digital transformation and use of exponential technologies - Industry 4.0 (1.50 MB)

2.  pdf Digital Transformation of Industry - Roland Berger (4.49 MB)

3.  pdf IoT for the extended enterprise - Harnessing the power of - Bosche (1.79 MB)

4.  pdf Smart Manufacturing IoT AIOTIW G11 Report 2015 (1.74 MB)

 

 

 

Zoeken in Kennisdatabank

3IF on Twitter